jak zatłoczeniem

Jak podaje autorka pozycji, wpłynął na to w dużej mierze fakt, który Patronka Europy tak zapisała w jednej ze swych notatek: Sięgnęłam na chybił trafił i wyciągnęłam grubą książkę. Nosiła ona tytuł „Życie św. Teresy z Avila” napisane przez nią samą. Zaczęłam czytać, zostałam zaraz pochłonięta lekturą i nie przerwałam, dopóki nie doszłam do końca. Gdy zamykałam książkę, powiedziałam do siebie: To jest prawda.

Nie wiadomo, na jakie dokładnie cechy działa dobór w wylęgarniach. Wydaje się, że na zdolność radzenia sobie ze skrajnym zatłoczeniem