00:06:34,007 –> 00:06:35,679

pawel_FILAS_filasofia

00:06:34,007 –> 00:06:35,679

w kongo widziałem dzieci zlizujące wężom jądra