00:01:19,727 –> 00:01:21,445

pawel_FILAS_filasofia

00:01:19,727 –> 00:01:21,445

zapomniała pani jabłek