international pieszych

International Klein Blue (IKB), to intensywny niebieski stworzony przez Kleina przy współpracy z Eduoardem Adamem. W 1960 r. został opatentowany.

2. Pańszczyzna patentowa.
Podług inwentarza, który dziedzic teraz nieposiada bo mu zagubił się i podług urbaryalney fassyi z roku 820 odrabiali rocznie dla Dziedzica dolney części wsi Chronowa
a. ieden kmieć 4giem bydła, to iest parą końmi i parą wołmi 156 dni doczego obowiązany był dodać dwoie ludzi do pomagania tego bydła
b. siedmi zagrodników po 156 dni pieszych,
c. dwoch zagrodników po 104 dni pieszych