bajka tego

Bajka o wilku i siedmiu koźlątkach opowiada o kozie, która miała siedmioro młodych. Pewnego dnia musiała wyjść z domu i przykazała dzieciom, by nie otwierały drzwi, gdyż może zjeść je wilk. Ten podsłuchał rozmowę i użył całego zestawu sztuczek, by nakłonić koźlątka do otwarcia drzwi.

Obecnie fizycy uważają, że przestrzeń horyzontu zdarzeń czarnej dziury – czyli miejsca, po przekroczeniu którego nie można z czarnej dziury uciec – jest gładka. Osoba, która przekroczyłaby horyzont zdarzeń, nie zauważyłaby tego