gwieździe dzwonu

Gwieździe wypadł ząb na wizji.

Watykan połączył się następnie telemostem z miastem Rovereto w Trydencie na północy Włoch, gdzie znajduje się wielki dzwon „Maria Dolens”, zbudowany w hołdzie poległym na wszystkich wojnach i pobłogosławiony przez papieża Pawła VI w 1965 roku. Tysiące ludzi zebranych na placu Świętego Piotra wysłuchały wraz z papieżem uderzeń tego dzwonu