00:06:46,047 –> 00:06:47,321

pawel_FILAS_filasofia

00:06:46,047 –> 00:06:47,321

w tajlandii widziałem słonie w trampkach na głowie