00:08:42,967 –> 00:08:44,798

pawel_FILAS_filasofia

00:08:45,927 –> 00:08:49,124

co to za pętla? rozwiązanie
jest twarz szpilka krwi podnosi głaz