es 17

czynsz
makulatury obraduje metr
bezgłowego

i topi się noémie