energia duszy

Energia słoneczna docierająca do granicy atmosfery stanowi jedną półmiliardową część energii emitowanej przez Słońce. Jej strumień ma moc ok. 1,39 kW/m2 – jest to tzw. stała słoneczna. W zależności od pory dnia i roku do powierzchni Ziemi dociera średnio mniej niż 50% energii, dzieje się tak na wskutek odbicia (ok. 35%), absorpcji i rozproszenia

Dzień winien być tak zaplanowany, by czas dnia i nocy wydawał się krótki i niewystarczający i by zawsze pozostawało więcej rzeczy do zarobienia niż czasu na to przeznaczonego. Bezczynność jest bowiem jednym z głównych wrogów duszy