haczyk miny

Haczyk jest jednym najważniejszych ludzkich wynalazków. Dzięki odpowiedniej modyfikacji nieużytecznego kawałka surowego materiału przekształca się w wielofunkcyjne narzędzie.

W Paryżu dziewczyny mają subtelniejszy styl; jedzą ziarna i robią miny