drzewo darów

pawel_FILAS_filasofia

drzewo nie szuka wioseł droga nie zna nikogo
przepaść nie gromadzi darów