uśmiechy wysypiska

Uśmiechy nas rozszarpią, zjedzą wysypiska.