00:09:10,807 –> 00:09:13,275

pawel_FILAS_filasofia

00:09:10,807 –> 00:09:13,275

rozsyp się wstań wejdź w drogę