00:05:37,567 –> 00:05:38,716

pawel_FILAS_filasofia

00:05:37,567 –> 00:05:38,716

pomyślałam wrona szczypie w brew każdą z chwil dogania