do tatata

do brze

występują

nie
wdech
wydech
+

bez
rytm
klęska
nikt
fłd, fłd
2:gdy

przenika
mój tatata