długość życia

Długość jego ciała waha się w od 0,05 do 1,2 mm. Kształtu kluchowatego, ze słabo wyodrębnioną głową i czterema parami nieczłonowanych tułowiowych odnóży, zakończonych pazurkami lub przylgami. Niesporczak.

W stanie anabiozy mogą przetrwać w temperaturach od prawie zera absolutnego do ponad 150 st. C, znoszą tysiąc razy silniejsze promieniowanie jonizujące niż jakiekolwiek inne zwierzę, ciśnienie 6 tys. atmosfer, potrafią również przetrwać ponad 100 lat bez wody, a nawet dryfować luzem w przestrzeni kosmicznej.

Małżeństwa z długim stażem upodobniają się do siebie nawet fizycznie. Noworodki zaczynają kopiować zachowania innych już w pierwszym dniu życia