00:07:43,402 –> 00:07:44,817

pawel_FILAS_filasofia

00:07:43,402 –> 00:07:44,817

świat ma tylko dwie dłonie