00:06:36,367 –> 00:06:37,436

pawel_FILAS_filasofia

00:06:36,367 –> 00:06:37,436

lubię zabijać muchy dłubać gwoździem w desce