człowiek pytałam

człowiek to jest trudna ziemia, trudniejsza niż skała lekka głowa
– nie o to pytałam