00:01:48,327 –> 00:01:50,124

pawel_FILAS_filasofia

00:01:48,327 –> 00:01:50,124

w marcu okazało się że jednak nie jestem w ciąży