boli popiołu

boli
mnie
gardło
ogrodnika
podcina
brew
na
której
siedzi
zieleń
popiołu