badania wisły

Badania przeprowadzone w centralnej Tanzanii pokazały, że wycinka lasów znacznie zwiększa prawdopodobieństwo zachorowania miejscowej ludności na dżumę. Okazało się bowiem, że tam, gdzie lasy wycięto pod pola uprawne odsetek gryzoni będących nosicielami dżumy był dwukrotnie wyższy niż na obszarach, gdzie lasy są chronione.

Kto mu zagwarantuje, że po jednym, dwóch meczach będzie nadal grać w polskiej kadrze? Odrzucić patriotyzm? Reprezentować kraj, na którego ziemi zginęły miliony Żydów i który do dziś zmaga się z antysemityzmem? Powinien to przemyśleć dwa razy. Bóg wie, jak to odbiorą kibice – dodał Cohen, który Meliksona zna z pracy w Beitarze Jerozolima i który jako pierwszy odkrył talent obecnego pomocnika Wisły