astronomowie bazyliki

Astronomowie pracujący pod kierunkiem naukowców z University of Central Lancashire odkryli największą znaną strukturę we wszechświecie. Zauważona właśnie wielka grupa kwazarów (LQG) rozciąga się na przestrzeni 4 miliardów lat świetlnych. Odkrycie podważa jedną z podstaw kosmologii; zasadę mówiącą, że wszechświat, oglądany w wystarczająco dużej skali, wygląda tak samo niezależnie od pozycji obserwatora.

Z figur Matki Bożej Bolesnej i Jezusa, znajdujących się w ołtarzu głównym kościoła ojców dominikanów w Jarosławiu, bez żadnej ingerencji człowieka i jakichkolwiek czynników zewnętrznych spadły korony. Zarówno parafianie jak i zakonnicy uważają to za znak od Maryi w związku ze zbliżającym się jubileuszem 300-lecia konsekracji bazyliki