| /

najmądrzejszy z nas jest pustka w atomie z okna uszkodzonego w zamachu samobójczym