jak dorastania

Jak np. kiedyś policzono, w tekście pojawiają się 784 pytania, z czego tylko na 110 udziela się odpowiedzi, a większość z nich jest z zamierzenia błędnych!

Mimo tego, około 8 milionów sierot na świecie dorasta w przeludnionych placówkach, które nie zapewniają im odpowiednich warunków do dorastania