wchodzenie młodego

Wchodzenie lub wychodzenie przez drzwi jest dla umysłu przekroczeniem granicy zdarzeń, która oddziela od siebie poszczególne części naszej aktywności. Przywołanie w pamięci decyzji lub czynności podejmowanej w innym pomieszczeniu jest trudne, gdyż wspomnienia takie są przez mózg umieszczane w przegródkach właściwych dla pomieszczeń – dodaje uczony.

Kaligula sypiał ze swoją siostrą, a kiedyś podczas ceremonii zaślubin zgwałcił zarówno pannę młodą jak i pana młodego