a grzyw

a ty? wysypuję mąkę na podłogę nie oglądam żadnej ze swych grzyw