1

Jeśli chodzi o przemyślaną akcję teatralną, to z miejsca powiem, że minimalna liczba zdarzeń równoczesnych to pięć. Bystrzy ludzie bardzo szybko wyjdą ze zdumienia wywołanego przez mniejszą liczbę.